GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Ấp Tiếp Nhựt, xã Viên An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

Email :  trande-thvienan1@edu.viettel.vn

Điện thoại :2993885534

 

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ TRƯỜNG TIỂU HỌC VIÊN AN 1

  Trường Tiểu học Viên An 1 được thành lập theo Quyết định Số: 280/QĐ.TCCB.95 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ký ngày 04 tháng 4 năm 1995 về việc sắp xếp mạng lưới các trường học thuộc tỉnh Sóc Trăng. Sau khi huyện Trần Đề được thành lập, đơn vị hành chính của trường được chuyển đổi từ trường trực thuộc huyện Mỹ Xuyên sang trường trực thuộc huyện Trần Đề theo Quyết định số 88/QĐTC-CTUBND, ngày 05/5/2010 của Chủ tịch UBND huyện Trần Đề. Điểm trung tâm của trường được đặt tại ấp Tiếp Nhựt, xã Viên An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Đây là xã có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống và cũng là xã có điều kiện Kinh tế - Xã hội đặc biệt khó khăn của huyện. Hiện nay xã Viên An đã được công nhận xã Nông thôn mới theo Quyết định số 1834/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ký ngày 09 tháng 7 năm 2020;

  Trường tiểu học Viên An 1 kể từ khi thành lập cho đến nay và đã đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 1 theo Quyết định số 07/QĐTC-CTUBND của Ủy Ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ký ngày 03 tháng 01 năm 2014, trường Tiểu học Viên An 1 đã có nhiều đóng góp đáng kể vào quá trình nâng cao dân trí cho con em của người dân xã Viên An như: Huy động trẻ em từ 06 đến 14 tuổi ra lớp, tổ chức giảng dạy và bàn giao học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học cho trường THCS, thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và xóa mù chữ trên địa bàn. Nhiều thế hệ học sinh của trường trưởng thành, đã và đang công tác trên nhiều lĩnh vực góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương và đất nước; Đến nay trường đã được công nhận đạt Kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2 theo Quyết định số 1244/QĐ-SGDĐT, ngày 25/8/2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng về Quyết định chứng nhận trường tiểu học Viên An 1 đạt kiểm định chất lượng giáo dục;

  Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên đầu năm học 2019 – 2020 là 34, trong đó, cán bộ quản lý: 02; giáo viên: 28; nhân viên: 04; Trình độ chuyên môn: Đại học 19 đồng chí, Cao đẳng 9 đồng chí, Trung cấp 6 đồng chí;

  Trường có chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã Viên An. Tổng số đảng viên của chi bộ là 17 (dự bị 01). Tỉ lệ đảng viên chiếm 50% trên tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường;

  Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của trường cơ bản đáp ứng tốt cho hoạt động dạy và học. Trường Tiểu học Viên An 1 đã và đang từng bước củng cố về mọi mặt để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong công tác quản lý, hoạt động chuyên môn và giáo dục toàn diện học sinh.

 

Ban giám hiệu Trường TH Viên An 1